Boek ‘Ik heb geen toekomst, zei ze’

ik+heb+geen+toekomst+zei+ze Dit boek heb ik geschreven voor nabestaanden van suïcide. Het bevat mijn persoonlijke ervaring met suïcide in mijn naaste omgeving, een groot aantal interviews met nabestaanden en psychologische en pastorale achtergrond informatie.

Ik heb geen toekomst, zei ze” Over suïcide en de gevolgen voor nabestaanden,’ Elly den Herder-Michielsen, Uitgeverij Barnabas, Heerenveen, 2006, ISBN 90 8520 054 7

Het boek ontving een eervolle vermelding van de stichting Ivonne v.d. Ven. Deze stichting bevordert wetenschappelijk onderzoek naar suïcide en stimuleert dat de kwaliteit van suïcidepreventie en hulp aan nabestaanden toeneemt.

 Recensies: hieronder volgen enkele citaten uit recensies

Kerkblad van het Noorden (2 juni 2007): De schrijfster is deskundig, omdat ze psycholoog én ervaringsdeskundige is. Die twee zijn op een bijzondere wijze in dit boek verbonden. Het is een ontroerend en toegankelijk geschreven boek. Lees het en leer ervan. Als u nabestaande bent of iemand kent die dit ergste heeft meegemaakt. (D. Visser)

Biblion (NBD): De liefste, de beste mensen plegen soms zelfdoding. Het heeft lang niet altijd te maken met hun persoonlijke omstandigheden; zelfdoding kan een dwang zijn waarvoor niet te vluchten is. Zelfs al is een mens nog zo gelovig, er nog zo van overtuigd, dat hij/zij als kind van God gered wordt. En ondanks de gepleegde zelfdoding gebeurt dat ook. Aldus dit boek. Dit is een conclusie na het lezen van dit boek over zelfdoding. De voorbeeldverhalen zijn duidelijk en eerlijk. Er wordt ook niet keihard veroordeeld. De vooral katholieke (oude) gedachte dat er voor zelfdoders geen genade, geen vergeving is, bestrijdt de auteur, ook met voorbeelden vanuit de Bijbel, waaruit blijkt dat suicide op z’n minst soms begrijpelijk is. In het begin kan dit boek half- of niet-gelovigen vanuit die standpunten bekeken wel wat irriteren, maar de voorbeeldverhalen van nabestaanden overtuigen, wekken respect en begrip. Dit maakt het boek tot een waardevol document, geschikt voor mensen, betrokken bij een suicidegebeuren.

De christenvrouw (1 maart 2007):  Dit boek heeft als doelgroep nabestaanden van suïcide. Want het ergste bij suïcide is misschien wel de gedachte dat je gediskwalificeerd bent, het brengt nabestaanden in een isolement. De vele indringende gedichten voegen veel toe.
De auteur die docent en psycholoog is, schrijft helder en heeft als vriendin deze ervaring meegemaakt. Ook komen vragen als: waar was God en waar is de overledene nu, aan de orde. Achter in het boek staan veel adressen als hulp voor nabestaanden, maar ook voor mensen die met suïcidale gedachten rondlopen. (J.Broere-Blok). 

Jolie’s weblog(16 sept 2006): Dit is een boek dat ik mijn ouders zou aanraden. 
Dit warmhartige boek vertelt aan de ene kant een persoonlijk verhaal, en verklaart aan de andere kant een aantal vragen waar nabestaanden mee rondlopen. Ze bespreekt als klinisch psycholoog een aantal verklaringen voor suïcide, zonder een waarde-oordeel te geven, noch over de invalshoeken, noch over de suïcidale mens. Vanuit haar christelijke achtergrond laat ze verschillende geestelijke verzorgers aan het woord en bespreekt ze ook de rol van geloof en pastoraat. Toch is het mijns inziens ook prima leesbaar voor mensen die een ander geloof dan de schrijfster kennen. Tenslotte laat ze ook nabestaanden aan het woord vanuit hun eigen invalshoeken als ouders, kinderen, broers, zussen en partners. Als illustratie of overdenking bevat het boek enkele gedichten van o.a. Bert Schierbeek, Ida Gerhardt maar ook van nabestaanden en overledenen. Het is een boek kortom, dat respectvol omgaat met de kwetsbaarheid van de nabestaanden.

Nederlands Dagblad (15 september 2006):  (…) Den Herder heeft zelf gevraagd naar eventuele steun die mensen ondervonden van de kerk, maar wat is ‘de kerk’? Bovendien, dat schrijft ze zelf ook al, heerst bij omstanders verlegenheid met het onderwerp. Ze zijn onhandig omdat ze niet goed weten wat ze moeten zeggen. Op dit minpuntje na is ‘Ik heb geen toekomst, zei ze’ een veelzijdig, informatief en bij vlagen troostrijk boek. Omstanders die meeleven willen betonen, leren uit de verhalen wat ze kunnen doen: luisteren, of langs gaan en aanbieden de boodschappen te doen of een stapel strijkgoed weg te werken. De kracht zit ’em in oprechtheid en eenvoud.(Nelleke Vermeer)

Wegwijs (maart/april 2007):  (….)  Ilona was iemand die heel erg actief was, altijd weer nieuwe contacten aanging, haar huis en haar hart openstelde voor iedereen, zonder ooit ‘nee’ te zeggen. Totdat ze uitgeput en depressief raakte, worstelde met gevoelens van minderwaardigheid, en uiteindelijk voor de trein sprong. De waarde van dit deel is dat Elly het zo beschrijft, dat je denkt: ‘Dit had een vriendinnengroepje uit onze kerk kunnen zijn.’ Waardoor het onderwerp ‘suïcide’ ineens heel dichtbij komt. Blijkbaar gebeurt het ook bij mensen die ogenschijnlijk heel veel aankunnen, waar je oppervlakkig gezien niets aan merkt. 

In het tweede deel komen de vragen naar voren, die onherroepelijk spelen bij zelfdoding (…….)Ik hoop dat dit boek daarom niet alleen gelezen wordt met mensen die zelf nabestaande zijn, maar juist door kennissen en gemeenteleden. Achter in het boek staan adressen, internetsites en literatuur. Door heel het boek heen staat een aantal passende gedichten.  (Martine Kwey-Haasdijk)

1 Response to Boek ‘Ik heb geen toekomst, zei ze’

  1. liesb. says:

    In februari zendt de Vara ‘ moeders springen niet van flats’ Via een collega van nabij meegemaakt. documentaire van een dochter http://over.vara.nl/detail.9391.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=16270&cHash=d9752aadf5081d56d79ecfd3bde05c81

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s