Muziekpastoraat en pastorale psychologie

Opgeleid als geestelijk verzorger, als psycholoog en ook als muzikant gebruik ik verschillende inzichten en vaardigheden om samen met u een antwoord op uw vragen te vinden. Het allerbelangrijkste daarbij is luisteren. Uw levensverhaal staat centraal. Als pastoraal psycholoog help ik met het vinden van betekenis en het aanbrengen van een ander perspectief waardoor u weer zelfstandig verder kunt. Hierbij maak ik gebruik van levensbeschouwelijke kennis, psychologische inzichten, gesprekstherapie en muziek.

Muziek speelt soms een belangrijke rol spelen in de spiritualiteit.
Waar woorden tekort schieten, misverstanden oproepen of zelfs onrecht doen, daar overstijgt de taal van muziek de gesproken taal en heeft vaak een helende en heilzame werking.

Muziek die bij levensgebeurenissen, zoals huwelijk, dood en begrafenis is gespeeld, blijft vaak gedurende het gehele leven van grote betekenis. Door muziek kunnen intense gevoelens bovenkomen en herinneringen geactiveerd worden.

Muziek kan troost geven. In tijden van verdriet en rouw en in situaties waarin woorden tekort schieten, kan muziek vaak rechtstreeks het hart bereiken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s