Elly den Herder-Michielsen

EllyDenHerder-003

Jarenlang was ik werkzaam als docent en psycholoog, daarna richtte ik mij op geestelijke verzorging. Muziek is mijn grote liefde, ik speel viool en altviool in diverse combinaties. Ik ben lid van de CvPPP en van de VGVZ en ingeschreven in het kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

In het verleden was ik onder meer werkzaam als docent psychologie aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook begeleidde ik studenten met faalangst en uitstelgedrag aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Als geestelijk verzorger was ik werkzaam bij woonzorgcentra in Wassenaar en Rijswijk. Gedurende enkele jaren was ik ouderenpastor/kerkelijk werker in een Protestantse wijkgemeente in Leiden. De rode draad van mijn werkzaamheden: luisteren naar het levensverhaal, verbinding aanbrengen met zingevingsbronnen en helpen met het herstellen van breuken.

Verkort C.V.

  • Theologie & Geestelijke Verzorging. 2013. Universiteit Utrecht.
  • Klinische Psychologie (cum laude). 1997. Universiteit Leiden.
  • NIP-basisaantekening Psychodiagnostiek,
  • Diverse postdoctorale opleidingen (RINO), o.m. : Structurele Psychodiagnostiek,  Conflict en Afweer, Praktische psychoanalytische visie ontwikkelingsfasen, Basiscursus Groepsdynamica.
  • Albert Ellis Institute: Rationeel Emotieve Therapie (Primary training course;  Advanced training  course),
  • Bachelor Theology, Christelijke Hogeschool Ede
  • M.O.-A, akte Frans, Vrije Leergangen Vrije Universiteit, Amsterdam
  • Frederik Muller Akademie, HBO-opleiding Muziekbibliothecaris, Amsterdam.
  • Vooropleiding viool, Conservatorium Amsterdam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s